Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50040-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50040-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 11/00   
(54)  Názov  Spôsob termickej karbonizácie komunálnych kalov a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tehlár Pavol, Ing. Mgr. PhDr., PhD.; Školská 417/14, Trenčín-Zlatovce 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tehlár Pavol, PhDr. Ing. Mgr. PhD.; Školská 417/14, 911 05 Trenčín-Zlatovce; SK;
Buzetzki Eduard Stefan, Ing.; Untere Hauptstrasse 54, 7041 Wulkaprodesdorf; AT;
Müller Peter; Burghöhe 4a, 6208 Oberkirch; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50040-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 03.09.2022 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 24.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50040-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50040-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.08.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 27.08.2022 Typ Doručené
Opis 27.08.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 27.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 27.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 27.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 27.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 27.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 27.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Typ Doručené
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 21.09.2022 Typ Odoslané
PP 50040-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku