Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50039-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50039-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2022-316 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2022 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 5/02   
(54)  Názov  Hermetická potrubná priechodka 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA JS a.s.; Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PULC Martin, Ing.; Orlík 266/15, 316 00 Plzeň; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50039-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 08.09.2022 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.09.2022 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50039-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50039-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 30.08.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 30.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.08.2022 Typ Doručené
výzva na predloženie plnej moci 13.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.09.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 19.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2022 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 12.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.11.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 09.11.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 09.11.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 09.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.11.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.11.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 11.11.2022 Typ Doručené
PP 50039-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku