Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50035-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50035-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 31/00   
(54)  Názov  Zariadenie na rotačné kovanie tenkostenných rúrok 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Donič Tibor, doc. Ing., CSc.; Tomáša Rúžičku 11, 010 01 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Donič Tibor, doc. Ing., CSc.; Tomáša Rúžičku 11, 010 01 Žilina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, BELIČKA Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50035-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50035-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.08.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 05.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
1c Opis 05.08.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.08.2019 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.08.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.08.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 08.08.2019 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.08.2019 Typ Platba
6 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.08.2019 Typ Platba
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 02.09.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 29.10.2019 Typ Doručené
8a Opis 29.10.2019 Typ Doručené
8b Sprievodný list 29.10.2019 Typ Doručené
PP 50035-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku