Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50033-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50033-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  KR 10-2017-0107344 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 27/12   
(54)  Názov  Interiérový materiál a spôsob jeho výroby na použitie v automobilovom priemysle 
(57)  Anotácia  Interiérový materiál pre automobilový priemysel obsahuje prvú plstenú vrstvu vyrobenú z prvého materiálu obsahujúceho prírodné vlákno a syntetické vlákno; druhú plstenú vrstvu pripevnenú na povrchu prvej plstenej vrstvy a vyrobenú z druhého materiálu, ktorý obsahuje prírodné vlákno a syntetické vlákno a je odlišný od prvého materiálu aspoň v jednej zložke a kompozícii; a povrchovú vrstvu vyrobenú z tretieho materiálu obsahujúceho teplom tvrdenú živicu a pripojenú aspoň k jednej z hornej plochy a spodnej plochy viacvrstvovej plstenej vrstvy nakonfigurovanej s prvou plstenou vrstvou a druhou plstenou vrstvou, pričom prvý materiál má hmotnostný pomer prírodného vlákna k syntetickému vláknu v rozmedzí od 9 : 1 do 8: 2 a druhý materiál má hmotnostný pomer prírodného vlákna k syntetickému vláknu v rozmedzí od 7 : 3 do 3 : 7. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEOYON E-HWA CO., LTD.; 11F, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06220; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM Dong Won; #108-507, 973, Seobubuk-ro, Asan-si, Chungcheongnam-do, 31530; KR;
KIM Ki Sung; #102-1313, 19, Neulpureun 1-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31099; KR;
KIM Byeong Sub; #801-1102, 124, Sohyang-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 14583; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2019 03/2019 BA9A
 
PP 50033-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50033-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.07.2018 Typ Doručené
1a Opis 18.07.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.07.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 23.07.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 23.07.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 23.07.2018 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.08.2018 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.08.2018 Typ Platba
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.01.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 17.01.2019 Typ Interné listy
8 správa o rešerši 03.11.2020 Typ Interné listy
9 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 01.03.2021 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.04.2021 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 02.07.2021 Typ Doručené
11a Opis 02.07.2021 Typ Doručené
11b Sprievodný list 02.07.2021 Typ Doručené
12 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 22.07.2021 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 10.09.2021 Typ Doručené
13a Patentové nároky 10.09.2021 Typ Doručené
13b Doklad o práve prednosti 10.09.2021 Typ Doručené
13c Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
14 pokyn na udelenie 06.10.2021 Typ Interné listy
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 12.10.2021 Typ Odoslané
PP 50033-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku