Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50030-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50030-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 13/00   
(54)  Názov  Aktívna spájkovacia zliatina na báze Sn legovaná Sc 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; J. Bottu 25, 917 24 Trnava 1; SK;
Kostolny Igor, Ing. PhD.; J. Bottu 25, 917 24 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50030-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 22.06.2022 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 07.07.2022 58,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 25.11.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50030-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50030-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 07.06.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 07.06.2022 Typ Doručené
Opis 07.06.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 07.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 07.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 07.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 07.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 07.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 07.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 13.06.2022 Typ Doručené
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 27.06.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.11.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.11.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 18.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o skoršom zverejnení 30.11.2022 Typ Odoslané
PP 50030-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku