Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5003-2015
(11)  Číslo patentu  288859 
(21)  Číslo prihlášky  5003-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.01.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.09.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  12.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 1/70   
(54)  Názov  Koncový kryt exteriérových parapetných dosiek 
(57)  Anotácia  Koncový kryt exteriérových parapetných dosiek pozostáva z U profilu (1), vnútri ktorého je usporiadaná sústava priečnych rebier (2), ktorých čelné hrany lícujú s hranou kratšieho ramena (3) U profilu (1). Spodné časti priečnych rebier (2) v odstupe od dlhšieho ramena (4) U profilu (1) majú osadené pružiace ploché členy (5), ktoré prečnievajú za hranou kratšieho ramena (3) U profilu (1). Ďalej pozostáva z L profilu (6), v ktorého jednom ramene je usporiadaná sústava priečnych štrbín (7) a v druhom ramene L profilu (6) je usporiadaná sústava vnútorných nábehových hrán (8) a sústava vonkajších nábehových hrán (9). Jedno rameno L profilu (6) je ukončené plochým nosom (10) s poistkou (11) proti vysunutiu. Jedno a druhé rameno L profilu (6) zvierajú uhol menší ako 90°. Zadné čelo U a L profilu (1, 6) je ukončené vodotesnou koncovkou (12), ktorá má na obvode štrbinu (13) tvaru L. U a L profil (1, 6) sú z plastu spolu aj s koncovkou (12). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MODERNA, s.r.o.; Diaľničná cesta 19 , 903 01 Senec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lovecký Róbert, Ing.; Pezinská 3, 831 02 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.01.2022 
   Maximálna platnosť do  21.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.09.2016 09/2016 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 09/2021 FG4A
 
PP 5003-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.03.2021 7 496,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5003-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.01.2015 Typ Doručené
1a Opis 21.01.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 21.01.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 21.01.2015 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 21.01.2015 Typ Doručené
1e Výkresy 21.01.2015 Typ Doručené
1f Plná moc 21.01.2015 Typ Doručené
2 Plná moc 29.01.2015 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.02.2015 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.02.2015 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.05.2016 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 14.06.2016 Typ Odoslané
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.07.2016 Typ Platba
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 26.07.2016 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 26.07.2016 Typ Interné listy
10 správa o rešerši 04.08.2020 Typ Interné listy
11 záznam o vykonaní úplného prieskumu 04.08.2020 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 24.08.2020 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 22.10.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 22.10.2020 Typ Doručené
14b Opis 22.10.2020 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 22.10.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 22.10.2020 Typ Doručené
15b Opis 22.10.2020 Typ Doručené
16 pokyn na udelenie 09.02.2021 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 04.03.2021 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.03.2021 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 11.03.2021 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Typ Odoslané
PP 5003-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku