Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50028-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50028-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201710990283.2 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.08.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21C 37/04  B29B 15/08  B60C 9/00  C21D 8/06  C21D 9/52  C22C 9/04  C23F 17/00  C25D 3/58  C25D 5/12  C25D 5/50  C25D 7/06  D07B 1/06   
(54)  Názov  Kovové drôty, spôsoby ich výroby a pneumatiky 
(57)  Anotácia  Kovový drôt je vyrobený skrútením vlákna; vonkajší obvodový povrch vlákna je pokrytý povlakom zo zliatiny Cu-M-Zn; vonkajší obvodový povrch vlákna je tiež pokrytý povlakom zo zliatiny Cu-Zn; kovový drôt je vyrobený najmenej z jedného vlákna; plocha pokrytá povlakom zo zliatiny Cu-M-Zn je 10 % až 90 % plochy vonkajšieho obvodového povrchu vlákna a zvyšok je povlak zo zliatiny Cu-Zn; M v povlaku zo zliatiny Cu-M-Zn je vybrané z jedného alebo dvoch z Co, Ni, Mn alebo Mo; hmotnostný podiel Cu v povlaku zo zliatiny Cu-M-Zn je 58 % až 72 %, hmotnostný podiel M v povlaku zo zliatiny Cu-M-Zn je 0,5 % až 5 % a zvyšok v povlaku zo zliatiny Cu-M-Zn je Zn a nevyhnutné nečistoty. Priaznivé účinky predkladaného vynálezu sú, že kovový drôt je dobrý v počiatočnej adhézii aj v adhézii pri starnutí vlhkom a teplom a je zvlášť aplikovateľný na gumový komponent bez obsahu Co, pretože vlákno, ktoré tvorí kovový drôt, je vybavené dvoma druhmi zliatinových povlakov súčasne. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jiangsu Xingda Steel Tyre Cord Co., Ltd.; No. 88, Renmin West Road, 225721 Dainan Town, Xinghua, Taizhou Jiangsu; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIU Xiang; No. 88, Renmin West Road, 225721 Dainan Town, Xinghua, Taizhou Jiangsu; CN;
HU Ziming; No. 88, Renmin West Road, 225721 Dainan Town, Xinghua, Taizhou Jiangsu; CN;
YAO Haidong; No. 88, Renmin West Road, 225721 Dainan Town, Xinghua, Taizhou Jiangsu; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2017/107593 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019/079990 
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.08.2020 08/2020 BA9A
 
PP 50028-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50028-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 18.05.2020 Typ Doručené
1b Opis 18.05.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 18.05.2020 Typ Doručené
1d Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.05.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.05.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 20.05.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.05.2020 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.05.2020 Typ Platba
6 Odpoveď na správu úradu 21.05.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 21.05.2020 Typ Doručené
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 29.05.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 17.06.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 17.06.2020 Typ Doručené
8b Plná moc 17.06.2020 Typ Doručené
8c Opis 17.06.2020 Typ Doručené
8d Príloha inde neuvedená 17.06.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 24.06.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 24.06.2020 Typ Interné listy
11 správa o rešerši 05.08.2021 Typ Interné listy
12 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 05.08.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.10.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
PP 50028-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku