Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50027-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50027-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 39/02  B64C 27/04  G05D 1/00  G01S 19/00   
(54)  Názov  Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu 
(57)  Anotácia  Riešenie zariadenia na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu sa vyznačuje tým, že údaje z inteligentnej multikoptéry (1) s kamerou, vysielačom (2) s ovládacími prvkami, závesným zariadením (3) na uchytenie snímača (4), ktorý je v podvese umiestnený tak, aby sa kamera natáčala a mohla zaznamenávať i monitorované údaje, sa následne spracujú v tabletovom počítači (6), pričom východisková poloha multikoptéry je na stojane (5). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Flimel Marián, doc. Ing., CSc.; Exnárova 13, 080 01 Prešov 1; SK;
Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová 304, 080 06 Prešov 6; SK;
Abraham Milan, Ing.; Vyšná Rybnica 88, 072 41 Remetské Hámre; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50107-2018 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 5/2020 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 24.11.2022 22/2022 FB9A
 
PP 50027-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.06.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50027-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50027-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 23.05.2019 Typ Doručené
Opis 23.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.05.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.06.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.06.2019 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 12.02.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.02.2020 Typ Interné listy
správa o rešerši 22.08.2022 Typ Interné listy
rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 07.09.2022 Typ Odoslané
PP 50027-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku