Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50027-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50027-2019 
(22)  Application Date  31.10.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.05.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B64C 39/02  B64C 27/04  G05D 1/00  G01S 19/00   
(54)  Title  Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu 
(57)  Abstract  Riešenie zariadenia na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu sa vyznačuje tým, že údaje z inteligentnej multikoptéry (1) s kamerou, vysielačom (2) s ovládacími prvkami, závesným zariadením (3) na uchytenie snímača (4), ktorý je v podvese umiestnený tak, aby sa kamera natáčala a mohla zaznamenávať i monitorované údaje, sa následne spracujú v tabletovom počítači (6), pričom východisková poloha multikoptéry je na stojane (5). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Flimel Marián, doc. Ing., CSc.; Exnárova 13, 080 01 Prešov 1; SK;
Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová 304, 080 06 Prešov 6; SK;
Abraham Milan, Ing.; Vyšná Rybnica 88, 072 41 Remetské Hámre; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  50107-2018 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.05.2020 5/2020 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 24.11.2022 22/2022 FB9A
 
PP 50027-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.06.2019 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50027-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50027-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 23.05.2019 Type Delivered
Opis 23.05.2019 Type Delivered
Plná moc 23.05.2019 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.06.2019 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.06.2019 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 12.02.2020 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.02.2020 Type Internal Letter
správa o rešerši 22.08.2022 Type Internal Letter
rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 07.09.2022 Type Sent document
PP 50027-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku