Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50025-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50025-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 23/06  B64C 9/24   
(54)  Názov  Dvojrozmerne zahnuté aerodynamické krídelká 
(57)  Anotácia  Dvojrozmerne zahnuté aerodynamické krídelká možno zaradiť do oblasti lietadiel a letectva a je ich možno využiť v civilnom a vojenskom letectve. Dvojrozmerne zahnuté aerodynamické krídelká sú umiestnené na lietadle (1) s krídlami (2), ktoré sú vybavené aerodynamickými krídelkami (3) a ktoré majú pôdorys vo forme oblúkovo zahnutej trojuholníkovej plochy smerom dozadu, pričom táto plocha je súčasne zahnutá nahor vo forme spojitého oblúka. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabo Stanislav, Dr. h. c. prof. h. c doc. Ing., PhD., MBA, LL.M.; Havanská 2, 040 13 Košice 13; SK;
Matisková Darina, doc. Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová 315, 080 06 Prešov 6; SK;
Szabo Stanislav, Ing. et Ing., MBA; Zdoba 88, 044 41 Sady nad Torysou; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50037-2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 BA9A
 
PP 50025-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 12.05.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50025-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50025-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 06.05.2022 Typ Doručené
Opis 06.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.05.2022 Typ Doručené
PP 50025-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku