Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50024-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50024-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.06.2001 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0013810.7 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2000 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/24  C07K 16/46  C12N 1/21  C12N 15/13  A61K 47/68  C07K 19/00  C12N 15/62  C12N 15/70  A61K 39/395  A61P 19/02  A61P 37/06   
(54)  Názov  Protilátková molekula majúca špecifickosť pre humánny nádorový nekrotický faktor alfa, spôsob jej výroby a jej použitie 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  50081-2015 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UCB Pharma, S.A.; Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  01 / Athwal Diljeet Singh; c/o Intellectual Property Dpt UCB Celltech Ltd. 208 Bath Road Slough Berkshire SL1 3WE / GB, SL1 3WE Slough Berkshire; GB;
02 / Brown Derek Thomas; c/o Intellectual Property Dpt UCB Celltech Ltd. 208 Bath Road Slough Berkshire SL1 3WE / GB, SL1 3WE Slough Berkshire; GB;
03 / Weir Andrew Neil Charles; c/o Intellectual Property Dpt UCB Celltech Ltd. 208 Bath Road Slough Berkshire SL1 3WE / GB, SL1 3WE Slough Berkshire; GB;
04 / Popplewell Andrew George; c/o Intellectual Property Dpt UCB Celltech Ltd. 208 Bath Road Slough Berkshire SL1 3WE / GB, SL1 3WE Slough Berkshire; GB;
05 / Chapman Andrew Paul; c/o Intellectual Property Dpt UCB Celltech Ltd. 208 Bath Road Slough Berkshire SL1 3WE / GB, SL1 3WE Slough Berkshire; GB;
06 / King David John; c/o Intellectual Property Dpt UCB Celltech Ltd. 208 Bath Road Slough Berkshire SL1 3WE / GB, SL1 3WE Slough Berkshire SL; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann&Partners s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB01/02477 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO01/94585 
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50081-2015 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50024-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50024-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.05.2019 Typ Doručené
1a Opis 13.05.2019 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 15.05.2019 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 17.05.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 17.05.2019 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.05.2019 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 23.05.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 28.05.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 28.05.2019 Typ Doručené
6b Opis 28.05.2019 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 28.05.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 28.05.2019 Typ Doručené
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.06.2019 Typ Platba
9 Odpoveď na správu úradu 11.07.2019 Typ Doručené
9a Plná moc 11.07.2019 Typ Doručené
10 úprava prihlášky idúcej nad rámec jej pôvodného podania 14.08.2019 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 21.10.2019 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 21.10.2019 Typ Doručené
11b Sprievodný list 21.10.2019 Typ Doručené
12 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.11.2019 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.01.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 15.01.2020 Typ Doručené
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.03.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 13.03.2020 Typ Doručené
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.03.2020 Typ Platba
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.05.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 07.05.2020 Typ Doručené
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.05.2020 Typ Platba
PP 50024-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku