Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50022-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50022-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27M 1/02  B27N 3/00  B29B 7/92   
(54)  Názov  Spôsob tvorby odľahčených drevoplastových kompozitov s tvrdým povrchom a mäkkým jadrom 
(57)  Anotácia  Predmetom vynálezu je spôsob tvorby drevoplastových kompozitov s tvrdým povrchom a mäkkým jadrom. Takto plošne, resp. tvarovo lisované kompozity si na rozdiel od drevoplastových extrudovaných kompozitov zachovajú nízku objemovú hmotnosť už pri nízkom obsahu polyméru. Pri tvorbe drevoplastových kompozitov vytvorených z malých dezintegrovaných častíc dreva a načesanej vaty z termoplastického polyméru sa využíva priebeh teplôt v lisovanom objeme. Termoplastické vlákno sa začína taviť v povrchových vrstvách v styku s vyhrievanou platňou, resp. formou, zatiaľ čo v stredovej vrstve si ešte stále drží svoj tvar. Mierne zalisovanie sa uskutoční v okamihu, keď sa polymér v povrchovej vrstve začne taviť, pričom bezprostredne nasleduje chladenie tak, aby si kompozit udržal svoj tvar. Kompozity takto získajú tvrdší povrch (škrupinu) a mäkké jadro. Rôzne vlastnosti v priereze kompozitu je možné získať odlišným obsahom plastovej zložky v stredovej a v povrchových vrstvách. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ihnát Vladimír, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4; SK;
Boháček Štefan, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4; SK;
Pažitný Andrej, Ing.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Halaj Michal, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4; SK;
Lübke Henrich, Mgr.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 BA9A
 
PP 50022-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.05.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50022-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50022-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 04.05.2021 Typ Doručené
Opis 04.05.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 04.05.2021 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.05.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.05.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 19.05.2021 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 27.05.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.06.2021 Typ Platba
PP 50022-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku