Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50022-2021
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50022-2021 
(22)  Application Date  04.05.2021 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  24.11.2022 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B27M 1/02  B27N 3/00  B29B 7/92   
(54)  Title  Spôsob tvorby odľahčených drevoplastových kompozitov s tvrdým povrchom a mäkkým jadrom 
(57)  Abstract  Predmetom vynálezu je spôsob tvorby drevoplastových kompozitov s tvrdým povrchom a mäkkým jadrom. Takto plošne, resp. tvarovo lisované kompozity si na rozdiel od drevoplastových extrudovaných kompozitov zachovajú nízku objemovú hmotnosť už pri nízkom obsahu polyméru. Pri tvorbe drevoplastových kompozitov vytvorených z malých dezintegrovaných častíc dreva a načesanej vaty z termoplastického polyméru sa využíva priebeh teplôt v lisovanom objeme. Termoplastické vlákno sa začína taviť v povrchových vrstvách v styku s vyhrievanou platňou, resp. formou, zatiaľ čo v stredovej vrstve si ešte stále drží svoj tvar. Mierne zalisovanie sa uskutoční v okamihu, keď sa polymér v povrchovej vrstve začne taviť, pričom bezprostredne nasleduje chladenie tak, aby si kompozit udržal svoj tvar. Kompozity takto získajú tvrdší povrch (škrupinu) a mäkké jadro. Rôzne vlastnosti v priereze kompozitu je možné získať odlišným obsahom plastovej zložky v stredovej a v povrchových vrstvách. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(72)  Inventor(s)  Ihnát Vladimír, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4; SK;
Boháček Štefan, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4; SK;
Pažitný Andrej, Ing.; Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava; SK;
Halaj Michal, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4; SK;
Lübke Henrich, Mgr.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 BA9A
 
PP 50022-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.05.2021 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50022-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50022-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.05.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 04.05.2021 Type Delivered
Opis 04.05.2021 Type Delivered
Patentové nároky 04.05.2021 Type Delivered
výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.05.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.05.2021 Type Delivered
Sprievodný list 18.05.2021 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 19.05.2021 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 27.05.2021 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.06.2021 Type Payment
PP 50022-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku