Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50020-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50020-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62B 18/02  A62B 18/08  A62B 23/02  A41D 13/11  A41D 31/30   
(54)  Názov  Tvárová maska 
(57)  Anotácia  Tvárová maska obsahuje tvárovú časť (1) vybavenú navrchu vybraním na nos, na bokoch vybavenú lícovými lemami na dosadnutie na líca a naspodku vybavenú lemom na dosadnutie na bradu, tvárová časť (1) je vyrobená z pružného mäkkého celistvého materiálu na dokonalé priľnutie tvárovej časti (1) na tvár, v strede tvárovej časti (1) je otvor (2) s integrovanou mriežkou (3), na ktorú z vonkajšej strany prilieha filter (4), z vonkajšej strany filtra (4) je mriežkovaným krytom (5) tento filter (4) pripevnený na otvor (2) s mriežkou (3) pomocou pružných spojov (6), tvárová časť (1) obsahuje prvky (7) na upevnenie masky na tvár pomocou gumičiek (8) a/alebo stužiek. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEVORKYAN, s.r.o.; Továrenská 504, 976 31 Vlkanová; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gevorkyan Artur; Nad plážou 6, 974 01 Banská Bystrica 1; SK;
Ghazaryan Sargis; 29.augusta 1609/18, 974 01 Banská Bystrica 1; SK;
Stolár Pavel; Kupeľná 503/31, 962 31 Sliač; SK;
Knap Michal, Ing. PhD; Kozmonautov 6441/4, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50032-2020 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 50020-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50020-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 14.04.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 14.04.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 14.04.2020 Typ Doručené
1d Sprievodný list 14.04.2020 Typ Doručené
1e Opis 14.04.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.04.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 29.04.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.05.2020 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.05.2020 Typ Platba
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.06.2020 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 13.07.2021 Typ Interné listy
PP 50020-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku