Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50016-2023
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50016-2023 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  A 50785/2020 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.09.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21H 15/02  D21H 17/28  D21H 21/18  D21H 27/18  D21H 27/10   
(54)  Názov  Vonkajší baliaci obal na palety 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mondi AG; Marxergasse 4A, 1030 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERGLUND Göran; Tellusvägen 8, 854 68 Sundsvall; SE;
SCHWAIGER Elisabeth; Lessingweg 9/8, 9431 St. Stefan; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2021/060327 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2022/056567 
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50016-2023
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 22.03.2023 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50016-2023
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50016-2023
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.03.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.03.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.03.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.03.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.03.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.03.2023 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 16.03.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.03.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 16.03.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2023 Typ Doručené
výzva na predloženie plnej moci 27.03.2023 Typ Odoslané
PP 50016-2023
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku