Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50015-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50015-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G03B 21/00  A61B 6/00   
(54)  Názov  Stojan na multifunkčné 3D zobrazovacie zariadenie CT a MR snímok 
(57)  Anotácia  Stojan na multifunkčné 3D zobrazovacie zariadenie CT a MR snímok s technológiou paralaxovej bariéry a/alebo technológiou Pepper's ghost predstavuje viacpolohovateľný stojan (2) s úložným priestorom na osobný počítač a autostereoskopickým displejom (1) s kamerami (3) na technológiu Eye tracking, kde súčasťou autostereoskopického displeja (1) je ovládacia dotyková vrstva a aj čiastočne transparentné zrkadlové sklo (5) s viacdotykovou fóliou, ktoré je k autostereoskopickému displeju (1) pripevnené pomocou motorického alebo pneumatického pántu (4), pričom autostereoskopický displej (1) s kamerami (3) a ovládač sú pripojené na osobný počítač. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INTOMETER, j.s.a.; Vienna gate, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gontko Lucian; Dr. Jánskeho 473/19, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK;
Chrappa Roman; Jilemnického 664/7, 966 81 Žarnovica; SK;
Varhaník Erik; Fraňa Kráľa 874/53, 966 81 Žarnovica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2019/050001 
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  22.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2019 10/2019 BA9A
 
PP 50015-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2018 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.06.2018 58,00 EUR 10.10.2018 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.01.2019 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.04.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.06.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.08.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.10.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.12.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.02.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.04.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.11.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.01.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.03.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.05.2022 10,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.08.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50015-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50015-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.03.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 17.04.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.04.2018 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 02.05.2018 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 02.05.2018 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.05.2018 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 24.05.2018 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 24.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 24.05.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní predbežného prieskum 31.05.2018 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 06.06.2018 Typ Doručené
Opis 06.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2018 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.06.2018 Typ Platba
Žiadosť o vrátenie poplatku 14.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.06.2018 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 04.09.2018 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 05.09.2018 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 02.10.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.10.2018 Typ Interné listy
vnútrospisový list 07.02.2019 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.02.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.02.2019 Typ Interné listy
Urgencia 17.06.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 17.06.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 01.07.2019 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 02.07.2019 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 19.12.2019 Typ Odoslané
správa o rešerši 19.12.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.02.2020 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.04.2020 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.04.2020 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.05.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 19.06.2020 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.06.2020 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.07.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.08.2020 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 21.08.2020 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.09.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.10.2020 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 26.10.2020 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.10.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.12.2020 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 16.12.2020 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.12.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.02.2021 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 25.02.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.03.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.04.2021 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.04.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.04.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 24.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 24.06.2021 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 07.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.09.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 14.09.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 05.11.2021 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 09.11.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.11.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 10.01.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 12.01.2022 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.01.2022 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 04.03.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 24.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 12.05.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 16.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.07.2022 Typ Doručené
Opis 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 08.08.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 16.08.2022 Typ Odoslané
PP 50015-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku