Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50014-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50014-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 15/02   
(54)  Názov  Zložená refrakčná šošovka a spôsob jej výroby 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK;
Integra TDS, s.r.o.; Pod Párovcami 4757/25, Piešťany 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zápražný Zdenko, Ing., PhD.; Bosniacka 2/A, 917 05 Trnava - Modranka; SK;
Maco Miroslav, Bc.; Prašník 126, 922 11 Prašník; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50014-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.03.2021 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50014-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50014-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 23.03.2021 Typ Doručené
Opis 23.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.03.2021 Typ Doručené
Výkresy 23.03.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 31.03.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.04.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.04.2021 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 31.01.2022 Typ Odoslané
PP 50014-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.01.2022 Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Integra TDS, s.r.o.
Integra TDS, s.r.o. Elektrotechnický ústav SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku