Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50012-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50012-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23L 17/02  F23J 13/00  E04D 13/00  E04F 17/02   
(54)  Názov  Usporiadanie komína v streche 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50012-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50012-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 22.03.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.03.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 22.03.2021 Typ Doručené
4 výzva na doplnenie identifikátora osoby 23.03.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 23.03.2021 Typ Doručené
6 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 24.03.2021 Typ Platba
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 24.03.2021 Typ Platba
8 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.03.2021 Typ Platba
9 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.08.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 05.10.2021 Typ Doručené
10a Opis 05.10.2021 Typ Doručené
10b Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie PP 22.11.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o skoršom zverejnení 23.11.2021 Typ Odoslané
PP 50012-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku