Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50008-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50008-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/30  G01N 3/303  G01M 7/08  G01M 13/00   
(54)  Názov  Zariadenie s vertikálnym posuvom baranidla na skúšanie dopravníkových pásov 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krešák Jozef, doc. Ing., PhD.; Zombova 5, 040 23 Košice 23; SK;
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.; Húskova 79, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50137-2018 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50008-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50008-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 03.03.2021 Typ Doručené
1d Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 11.03.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.03.2021 Typ Platba
5 rozhodnutie o vrátení preplatku 13.04.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 15.04.2021 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 21.04.2021 Typ Interné listy
PP 50008-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku