Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50003-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50003-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 9/042   
(54)  Názov  Priečny strešný nosič 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kurbel Matej; Hornočepeňská 4651/132, 926 01 Sereď 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kurbel Matej; Hornočepeňská 4651/132, 926 01 Sereď 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50003-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50003-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.02.2021 Typ Doručené
1a Výkresy 02.02.2021 Typ Doručené
1b Opis 02.02.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
1d Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 02.02.2021 Typ Doručené
1e Identifikátor osoby 02.02.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 02.02.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 09.02.2021 Typ Platba
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.02.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 12.10.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 13.10.2021 Typ Odoslané
PP 50003-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku