Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50002-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50002-2019 
(22)  Application Date  08.01.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.08.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  H01Q 1/38  H01Q 1/22  H01Q 7/06   
(54)  Title  NFC solenoidová anténa a elektronický modul typu SoP využívajúci NFC solenoidovú anténu ako EMC tienenie 
(57)  Abstract  Anténová sústava má jednu solenoidovu anténu (6) pripojenú k vysielaču elektrického vysokofrekvenčného signálu, výhodne k NFC, a má tvar tenkého plochého kvádra. Jadro antény je tvorené plochým feritovým jadrom, ktoré je vložené medzi dve vrstvy PCB a vinutie je vytvorené pomocou vodivých ciest na PCB, a to tak, že vrchná a spodná časť vinutia vytvára na PCB tienenie proti elektrickému poľu a feromagnetické jadro tienenie proti magnetickému poľu pre elektroniku, ktorá je umiestená pod anténou, pričom elektronika svojimi rozmery neprekračuje pôdorys antény. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Frlička Jozef, Ing.; Švabinského 20, 851 01 Bratislava 5; SK 
(72)  Inventor(s)  Frlička Jozef, Ing.; Švabinského 20, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.08.2020 08/2020 BA9A
 
PP 50002-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50002-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.01.2019 Type Delivered
1a Opis 08.01.2019 Type Delivered
1b Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.01.2019 Type Delivered
1c Plná moc 08.01.2019 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.01.2019 Type Delivered
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.01.2019 Type Payment
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.01.2019 Type Payment
5 Doplnenie materiálov 14.01.2019 Type Delivered
5a Sprievodný list 14.01.2019 Type Delivered
PP 50002-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku