Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 47-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  47-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.05.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10-2021-0189448 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25B 25/00   
(54)  Názov  Hog ring sponkovacie spájacie zariadenie a jeho spájací člen pre hog ring sponkovaciu pištoľ 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DAECHANG SEAT CO., LTD-DONGTAN; (Banggyo-dong) 6, Dongtansandan 10-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18487; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE Joung Sik; 101-805, 103, Sincheon-ro, Buk-gu, Ulsan, 44215; KR;
KWON Hyuk Bae; (Bupyeong 1 Cha Kumho Town, Cheongcheon-dong) 206-1301, 272, Annam-ro, Bupyeong-gu, Incheon, 21363; KR;
LEE Tae Hee; 101-1004, 51, Munsu-ro 335beon-gil, Nam-gu, Ulsan, 44644; KR;
LIM Jung Suk; (U Star City Ildong Miraju The Star 2 Danji, Jungsan-dong) 208-402, 47, Jungsan-ro, Buk-gu, Ulsan, 44213; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 47-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 12.05.2022 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.05.2022 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.09.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 47-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 47-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 06.05.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 13.05.2022 Typ Doručené
Opis 13.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.05.2022 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 18.05.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 18.05.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.05.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 23.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 16.09.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 19.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.11.2022 Typ Doručené
Opis 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
PP 47-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku