Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 47-2017
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  47-2017 
(22)  Application Date  23.05.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.12.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G02B 3/12   
(54)  Title  Vodná šošovka 
(57)  Abstract  Optický element je vytvorený na princípe šošovky. Tvorí ju okrúhly dvojitý rám zoskrutkovaný skrutkami (1) s gumeným tesnením medzi dvojrámom (2), dva priehľadné, plexisklové alebo sklenené konvexné plášte v tvare šošovky (3a, 3b) a vnútro šošovky tvorí priehľadná kvapalina (4). Cez vodnú šošovku preniká svetlo a láme sa do ohniska. Optický element – vodnú šošovku je možné využiť aj vo veľkých rozmeroch refraktorových optických teleskopov. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Lunter Richard; Telgárt 16, 976 73 Telgárt; SK 
(72)  Inventor(s)  Lunter Richard; Telgárt 16, 976 73 Telgárt; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.12.2018 12/2018 BA9A
2 Ponuky licencií na patentové prihlášky 01.03.2019 03/2019 QA9A
3 Zamietnuté patentové prihlášky 26.05.2021 10/2021 FC9A
 
PP 47-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 47-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.05.2017 Type Delivered
1a Opis 11.05.2017 Type Delivered
1b Patentové nároky 11.05.2017 Type Delivered
1c Výkresy 11.05.2017 Type Delivered
1d Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Type Delivered
1e Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Type Delivered
1f Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Type Delivered
1g Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Type Delivered
1h Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Type Delivered
1i Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Type Delivered
1j Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Type Delivered
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.05.2017 Type Delivered
2a Opis 23.05.2017 Type Delivered
2b Výkresy 23.05.2017 Type Delivered
2c Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
2d Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
2e Patentové nároky 23.05.2017 Type Delivered
2f Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
2g Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
2h Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
2i Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
2j Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
3 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.05.2017 Type Delivered
3a Opis 23.05.2017 Type Delivered
3b Patentové nároky 23.05.2017 Type Delivered
3c Výkresy 23.05.2017 Type Delivered
3d Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
3e Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
3f Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
3g Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
3h Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
3i Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
3j Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
4 Žiadosť inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
4a Odôvodnenie žiadosti 23.05.2017 Type Delivered
5 Potvrdenie o podaní 24.05.2017 Type Delivered
6 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 31.05.2017 Type Payment
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 23.01.2018 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 23.03.2018 Type Delivered
8a Opis 23.03.2018 Type Delivered
8b Patentové nároky 23.03.2018 Type Delivered
8c Anotácia 23.03.2018 Type Delivered
8d Výkresy 23.03.2018 Type Delivered
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.09.2018 Type Internal Letter
10 pokyn na zverejnenie PP 28.09.2018 Type Internal Letter
11 Oznámenie inde neuvedené 21.01.2019 Type Delivered
11a Sprievodný list 21.01.2019 Type Delivered
12 oznámenie o zápise ponuky licencie 12.02.2019 Type Sent document
13 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.08.2019 Type Delivered
14 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.08.2019 Type Payment
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 22.01.2021 Type Sent document
17 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 12.04.2021 Type Sent document
PP 47-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku