Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 47-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  47-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 3/12   
(54)  Názov  Vodná šošovka 
(57)  Anotácia  Optický element je vytvorený na princípe šošovky. Tvorí ju okrúhly dvojitý rám zoskrutkovaný skrutkami (1) s gumeným tesnením medzi dvojrámom (2), dva priehľadné, plexisklové alebo sklenené konvexné plášte v tvare šošovky (3a, 3b) a vnútro šošovky tvorí priehľadná kvapalina (4). Cez vodnú šošovku preniká svetlo a láme sa do ohniska. Optický element – vodnú šošovku je možné využiť aj vo veľkých rozmeroch refraktorových optických teleskopov. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lunter Richard; Telgárt 16, 976 73 Telgárt; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lunter Richard; Telgárt 16, 976 73 Telgárt; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.12.2018 12/2018 BA9A
2 Ponuky licencií na patentové prihlášky 01.03.2019 03/2019 QA9A
3 Zamietnuté patentové prihlášky 26.05.2021 10/2021 FC9A
 
PP 47-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 47-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.05.2017 Typ Doručené
1a Opis 11.05.2017 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.05.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 11.05.2017 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Typ Doručené
1h Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Typ Doručené
1i Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Typ Doručené
1j Príloha inde neuvedená 11.05.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.05.2017 Typ Doručené
2a Opis 23.05.2017 Typ Doručené
2b Výkresy 23.05.2017 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
2d Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
2e Patentové nároky 23.05.2017 Typ Doručené
2f Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
2g Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
2h Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
2i Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
2j Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
3 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.05.2017 Typ Doručené
3a Opis 23.05.2017 Typ Doručené
3b Patentové nároky 23.05.2017 Typ Doručené
3c Výkresy 23.05.2017 Typ Doručené
3d Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
3e Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
3f Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
3g Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
3h Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
3i Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
3j Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
4 Žiadosť inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
4a Odôvodnenie žiadosti 23.05.2017 Typ Doručené
5 Potvrdenie o podaní 24.05.2017 Typ Doručené
6 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 31.05.2017 Typ Platba
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 23.01.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 23.03.2018 Typ Doručené
8a Opis 23.03.2018 Typ Doručené
8b Patentové nároky 23.03.2018 Typ Doručené
8c Anotácia 23.03.2018 Typ Doručené
8d Výkresy 23.03.2018 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.09.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 28.09.2018 Typ Interné listy
11 Oznámenie inde neuvedené 21.01.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 21.01.2019 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise ponuky licencie 12.02.2019 Typ Odoslané
13 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.08.2019 Typ Doručené
14 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.08.2019 Typ Platba
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 22.01.2021 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 12.04.2021 Typ Odoslané
PP 47-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku