Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 43-2007
(11)  Číslo patentu  287943 
(21)  Číslo prihlášky  43-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.03.2007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.05.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2006-258 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.04.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2008 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.04.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/18  C22C 38/44  C22C 38/46  C22C 38/48  C21D 9/00   
(54)  Názov  Žiarupevná chrómová oceľ 
(57)  Anotácia  Žiarupevná chrómová oceľ na výrobu výrobkov, používaných v pracovných teplotách od 470 °C do 650 °C, v hmotnostnom chemickom zložení: uhlík C = 0,08 až 0,12 %, kremík Si = 0,20 až 0,50 %, mangán Mn = 0,30 až 0,60 %, fosfor P = max. 0,02 %, síra S = max. 0,01 %, chróm Cr = 8,0 až 9,5 %, molybdén Mo = 0,8 až 1 %, nikel Ni = max. 0,30 %, niób Nb = 0,06 až 0,10 %, vanád V = 0,18 až 0,25 %, hliník Al celk. = max. 0,020 %, titán Ti = max. 0,005 %, volfrám W = max. 0,005 %, dusík N = 0,03 až 0,1 %, zvyšok tvorí železo Fe a nevyhnutné výrobné nečistoty, pričom celkový obsah dusíka NC je daný vzťahmi: NC = NViaz + NVN <= 0,1 %; NViaz = 0,52 krát % Al + 0,29 krát % Ti + 0,075 krát % Nb; NVN = min. 0,03 %; kde NC je celkový obsah N; NViaz je viazaný N; NVN je voľný N. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JEAN PAUL WHITECASTLE, spol. s r.o.; Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polach Jaromír, Ing.; Heyrovského 10/1577, 708 00 Ostrava; CZ;
Pětroš Kamil, Ing.; Ke Skalce 37/2324, 708 00 Ostrava; CZ;
Foldyna Václav, Ing., Dr.Sc.; U Prodejny 23, 700 30 Ostrava; CZ;
Kuboň Zdeněk, Dr., Ing.; Bítov 12, 743 01 Bílovec; CZ;
Martinák Jan, Ing.; Cholevova 1465/37, 700 30 Ostrava; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.03.2022 
   Maximálna platnosť do  23.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.02.2008 02/2008 BA9A
2 Udelené patenty 03.05.2012 05/2012 FG4A
3 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 03.05.2012 05/2012 HH9A
4 Prevody a prechody práv na patenty 01.03.2016 03/2016 PC4A
 
PP 43-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 30.04.2012 6 364,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 11.02.2013 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 04.03.2014 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 10.03.2015 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 22.03.2016 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 21.03.2017 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 20.03.2018 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 18.03.2019 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 23.03.2020 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 16.03.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 43-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 30.03.2007
Neznámy typ protokolu - bez názvu 11.10.2007
Neznámy typ protokolu - bez názvu 04.05.2010
Neznámy typ protokolu - bez názvu 04.05.2010
Neznámy typ protokolu - bez názvu 07.02.2011
Neznámy typ protokolu - bez názvu 09.01.2012
Neznámy typ protokolu - bez názvu 09.01.2012
Neznámy typ protokolu - bez názvu 19.03.2012
Neznámy typ protokolu - bez názvu 20.01.2016
PP 43-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.02.2016 JEAN PAUL WHITECASTLE, spol. s r.o. JINPO PLUS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.02.2016 Bačík Kvetoslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku