Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 41-2011
(11)  Patent Number  288489 
(21)  Application Number  41-2011 
(22)  Application Date  20.05.2011 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  04.09.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.12.2012 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  17.07.2017 
(51)  International Patent Classification  G02B 6/10  G02F 1/17   
(54)  Title  Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna 
(57)  Abstract  Opisuje sa spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna s kvapalným jadrom, pri ktorom sa na zúženú časť plášťa (3) optického vlákna (2) v dosahu evanescentného poľa nanesie absorpčná vrstva (6) optického žiarenia tak, aby evanescentné pole z kvapalného jadra (4) optického vlákna bolo v absorpčnej vrstve (6) optického žiarenia absorbované, a absorpčná vrstva (6) nanesená na plášti (3) optického vlákna (2) sa ohrieva, pričom prichádza k zmene vlnovodových vlastností optického vlákna (2) a nastane obmedzenie alebo vypnutie optického žiarenia šíriaceho sa kvapalným jadrom (4) optického vlákna (2). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK;
Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD.; Kubínska 10/16, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent  20.05.2019 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  20.05.2019 
   Patent in Force maximum until  20.05.2031 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.12.2012 12/2012 BA9A
2 Udelené patenty 04.09.2017 09/2017 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 02.08.2017 08/2017 QA4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.02.2020 02/2020 MM4A
 
PP 41-2011
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.08.2017 7 248,25 EUR
2 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 14.05.2018 8 74,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 41-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.05.2011 Type Delivered
1a Opis 20.05.2011 Type Delivered
1b Patentové nároky 20.05.2011 Type Delivered
1c Anotácia 20.05.2011 Type Delivered
1d Výkresy 20.05.2011 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.06.2011 Type Payment
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.07.2012 Type Delivered
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.07.2012 Type Payment
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 16.10.2012 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie PP 16.10.2012 Type Internal Letter
7 Urgencia 04.05.2016 Type Delivered
8 všeobecný referátnik 19.05.2016 Type Sent document
9 správa o rešerši 31.05.2016 Type Internal Letter
10 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 01.06.2016 Type Sent document
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.08.2016 Type Delivered
12 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 11.08.2016 Type Sent document
13 Odpoveď na správu úradu 07.10.2016 Type Delivered
13a Opis 07.10.2016 Type Delivered
13b Patentové nároky 07.10.2016 Type Delivered
13c Výkresy 07.10.2016 Type Delivered
13d Anotácia 07.10.2016 Type Delivered
14 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 18.10.2016 Type Sent document
15 Odpoveď na správu úradu 15.12.2016 Type Delivered
15a Opis 15.12.2016 Type Delivered
15b Patentové nároky 15.12.2016 Type Delivered
15c Výkresy 15.12.2016 Type Delivered
15d Anotácia 15.12.2016 Type Delivered
16 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 05.01.2017 Type Sent document
17 Odpoveď na správu úradu 08.02.2017 Type Delivered
17a Opis 08.02.2017 Type Delivered
17b Patentové nároky 08.02.2017 Type Delivered
17c Výkresy 08.02.2017 Type Delivered
17d Anotácia 08.02.2017 Type Delivered
18 záznam o vykonaní úplného prieskumu 13.03.2017 Type Internal Letter
19 pokyn na udelenie 13.03.2017 Type Internal Letter
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 25.04.2017 Type Sent document
21 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.05.2017 Type Payment
22 rozhodnutie o udelení patentu 09.06.2017 Type Sent document
23 Ponuka licencie 22.06.2017 Type Delivered
24 oznámenie o zápise ponuky licencie 29.06.2017 Type Sent document
25 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.09.2017 Type Sent document
PP 41-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku