Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 40-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  40-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Suchá zmes cementovo plastového poteru 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nagy Ottó; Horný Bar 285;
Nagy Ottó; Horný Bar 285 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nagy Ottó; Horný Bar 285, 930 33 Horný Bar; SK;
Nagy Ottó; Horný Bar 285, 930 33 Horný Bar; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2022/000005 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 40-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.06.2021 15,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.06.2021 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.06.2022 10,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.06.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 40-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 40-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
vnútrospisový list Typ Interné listy
vnútrospisový list Typ Interné listy
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 08.06.2021 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.06.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.06.2021 Typ Platba
vnútrospisový list 13.06.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
PP 40-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku