Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 33-2020
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  33-2020 
(22)  Application Date  02.04.2020 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date   
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  H02K 3/00   
(54)  Title  Hybridný elektro-pneumatický pohon vretena 
(57)  Abstract   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
KINEX BEARINGS, a.s.; 1. mája 71/36, 014 83 Bytča 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánova 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49, 831 07 Bratislava-Vajnory; SK;
Bábics Jozef, Ing.; Kostolná Gala 91, 930 34 Holice; SK;
Onderová Iveta, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Bučko Ľuboš, Ing.; Bytča - Mikšova 179, 014 01 Bytča 1; SK;
Budický Tomáš, Ing.; Teplická 2176/49, 058 01 Poprad 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application   
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
PP 33-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 33-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.04.2020 Type Delivered
1a Opis 02.04.2020 Type Delivered
1b Patentové nároky 02.04.2020 Type Delivered
1c Výkresy 02.04.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 02.04.2020 Type Delivered
1e Plná moc 02.04.2020 Type Delivered
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.04.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 06.04.2020 Type Delivered
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.04.2020 Type Delivered
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.04.2020 Type Delivered
4a Sprievodný list 09.04.2020 Type Delivered
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.04.2020 Type Payment
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2020 Type Payment
7 výzva na predloženie plnej moci 23.04.2020 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 29.06.2020 Type Delivered
8a Sprievodný list 29.06.2020 Type Delivered
8b Plná moc 29.06.2020 Type Delivered
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.08.2020 Type Internal Letter
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.04.2021 Type Delivered
10a Plná moc 20.04.2021 Type Delivered
10b Plná moc 20.04.2021 Type Delivered
10c Sprievodný list 20.04.2021 Type Delivered
11 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.04.2021 Type Payment
12 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 04.05.2021 Type Sent document
PP 33-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku