Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 32-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  32-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 30/00   
(54)  Názov  Zapojenie interaktívneho prístupu recipienta k vloženým externým obrazovým šotom inzerenta v TV vysielaní alebo na web stránke 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wagner Boris; Páričkova 5, 821 08 Bratislava 2; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wagner Boris; Páričkova 5, 821 08 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 32-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 32-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.04.2019 Typ Doručené
1a Opis 01.04.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 01.04.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 01.04.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 01.04.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 01.04.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.04.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.04.2019 Typ Platba
4 výzva na predloženie plnej moci 02.05.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.06.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 12.06.2019 Typ Doručené
6 Výpoveď plnej moci 19.09.2019 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 06.11.2019 Typ Odoslané
PP 32-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku