Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 31-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  31-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.10.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08B 13/00  G08B 25/10   
(54)  Názov  Bezpečnostný a signalizačný systém 
(57)  Anotácia  Bezpečnostný a signalizačný systém sa vyznačuje tým, že chránený objekt je na svojom povrchu vybavený nanolátkou citlivou na narušenie povrchu a mikročipom reagujúcim na narušenie povrchu nanolátky; mikročip pri neoprávnenej manipulácii na chránenom objekte prostredníctvom mobilnej aplikácie spustí alarm. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Szitas Anton; Mánesovo námestie 8, 850 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szitas Anton; Mánesovo námestie 8, 850 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava-Petržalka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2021/000001 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 BA9A
 
PP 31-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 31-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.04.2020 Typ Doručené
1a Výkresy 02.04.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 02.04.2020 Typ Doručené
1c Opis 02.04.2020 Typ Doručené
1d Patentové nároky 02.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.04.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 17.04.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.04.2020 Typ Platba
5 Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 05.05.2020 Typ Odoslané
6 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 22.05.2020 Typ Platba
8 výsledok rešerše 01.12.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 01.12.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 02.12.2020 Typ Odoslané
12 vnútrospisový list 07.04.2021 Typ Interné listy
13 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.04.2021 Typ Platba
14 vnútrospisový list 28.04.2021 Typ Interné listy
PP 31-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku