Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 29-2014
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  29-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.04.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.04.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 13/08  B25J 19/02  B25J 9/16  G05B 13/02   
(54)  Názov  Systém autonómnej kontroly trajektórie robota 
(57)  Anotácia  Systém autonómnej kontroly trajektórie robota (1) obsahuje centrálny počítač (2) na riadenie robota (1), autonómny systém INS (3) na kontinuálnu komunikáciu s navigačným počítačom (4) cez SPI (5), pričom autonómny systém INS (3) je upevnený na robote (1) a navigačný počítač (4) prostredníctvo SPI (5) je určený na komunikáciu s centrálnym počítačom (2). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Božek Pavol, doc. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.; Mozartová 12, 917 08 Trnava; SK;
Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD.; V. P. Tótha 10, 960 01 Zvolen; SK;
Nikitin Yu. R., doc. Ing., PhD.; 7 Studencheskaya street 418, 426 069 Izhevsk; RU;
Halenár Igor, Ing., PhD.; Veterná 14, 917 00 Trnava; SK;
Šimák Vojtech, Ing., PhD.; Hliník nad Váhom 181, 014 04 Bytča; SK;
Pirnik Rastislav, Ing., PhD.; Komenského 1140, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK;
Horváth Dušan, Ing., PhD.; G. Dusíka 34, 917 08 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.04.2016 04/2016 BA9A
2 Opravy mien 03.11.2020 11/2020 HB9A
 
PP 29-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 29-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.04.2014 Typ Doručené
1a Opis 14.04.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.04.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 14.04.2014 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 14.04.2014 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.04.2014 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.05.2014 Typ Doručené
3a Oznámenie k poplatkom 09.05.2014 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 27.05.2015 Typ Odoslané
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.06.2015 Typ Platba
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.01.2016 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 12.01.2016 Typ Interné listy
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.08.2020 Typ Odoslané
10 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 28.01.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť inde neuvedená 04.10.2020 Typ Doručené
11a Sprievodný list 04.10.2020 Typ Doručené
11b Plná moc 04.10.2020 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise zmeny 13.10.2020 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.03.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 28.03.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 28.03.2021 Typ Doručené
14 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.04.2021 Typ Odoslané
PP 29-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku