Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 27-2023
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  27-2023 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.03.2023 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Nanotyčinky majúce CdSe jadro a ZnO obal a spôsob ich prípravy 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sýkora Milan, RNDr., MBA, PhD.; Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4; SK;
Haque Anamul, MSc. PhD.; Staré Grunty 211/36, 841 04 Bratislava 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 27-2023
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 20.03.2023 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 27-2023
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 27-2023
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.03.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 17.03.2023 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 17.03.2023 Typ Doručené
Opis 17.03.2023 Typ Doručené
Patentové nároky 17.03.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.03.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.03.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 17.03.2023 Typ Doručené
Výkresy 17.03.2023 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.03.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2023 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 17.03.2023 Typ Doručené
PP 27-2023
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku