Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 27-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  27-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65F 1/16   
(54)  Názov  Nožný zatvárač kontajnerov na odpad s oblým vekom 
(57)  Anotácia  Nožný zatvárač kontajnera na odpad s oblým vekom pozostáva z otočného spoja (2) kontajnera (3), pomocou ktorého je ku kontajneru (3) pripevnené rameno (1), jeho druhý koniec má otočný spoj (4) ramena (1) a spája rameno (1) s drážkou (5). Otočný spoj (4) ramena (1) sa pohybuje v drážke (5) ramena (1). Doraz (6) vymedzuje pohyb ramena (1). Fixovací element (7) je na ramene (1) s drážkou (5) a zaisťuje zložený stav celého mechanizmu. Na jednom konci ramena (1) s drážkou (5) je nášľapný mechanizmus (8). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Voroničová Adriana; Masarykova 1343/94, Michalovce 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Voroničová Adriana; Masarykova 1343/94, Michalovce 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 BA9A
 
PP 27-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.05.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 27-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 27-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 04.05.2021 Typ Doručené
Opis 04.05.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 04.05.2021 Typ Doručené
Výkresy 04.05.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.05.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 12.05.2021 Typ Odoslané
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.05.2021 Typ Platba
PP 27-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku