Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 27-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  27-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 11/00  F24F 5/00  F24H 1/43  F28D 7/02  F28D 7/10   
(54)  Názov  Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito stočenými rúrami 
(57)  Anotácia  Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito stočenými rúrami je tvorený koaxiálnym rúrkovým zvitkom so skrutkovicovým usporiadaním centrálnej rúry (7) a vonkajšej rúry (6) tak, že v medzikružnom priestore (22) rúrového zvitku sú pozdĺž toku teplovýmennej tekutiny umiestnené prvé vírotvorné prvky (17) a/alebo vo vnútornom priestore (21) centrálnej rúry (7) rúrového zvitku sú pozdĺž toku teplovýmennej tekutiny umiestnené druhé vírotvorné prvky (16). Prívodná časť centrálnej rúry (7) nadväzuje na priamy úsek rúry (5) na prívod tekutiny axiálne vedenej osou rúrkového zvitku tak, že v hornej začiatočnej časti rúrkového zvitku sa rúra (5) na prívod tekutiny zakrivuje a vytvára prechod do centrálnej rúry (7). Do vstupnej oblasti medzikružného priestoru (22) v spodnej časti rúrového zvitku k vonkajšej rúre (6) rúrového zvitku je pripojená axiálne vedená vstupná rúra (9) na prívod teplovýmennej tekutiny a do výstupnej oblasti medzikružného priestoru (22) v hornej časti rúrového zvitku k vonkajšej rúre (6) rúrového zvitku je pripojená axiálne vedená výstupná rúra (10) na odvod teplovýmennej tekutiny. Výstup centrálnej rúry (7) rúrového zvitku je ukončený difúzorom (8) a/alebo výstupnou rúrou (4) na odvod tekutiny. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dzianik František, Ing., PhD.; Malinovská 86/81, 900 28 Zálesie; SK;
Gužela Štefan, doc. Ing., PhD.; Škovránčia 5320/15, 903 01 Senec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2020 10/2020 BA9A
 
PP 27-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.03.2019 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.03.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 27-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 27-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 12.03.2019 Typ Doručené
Opis 12.03.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 12.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 12.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.03.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.03.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.03.2019 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.03.2019 Typ Platba
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 15.06.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 15.06.2020 Typ Interné listy
PP 27-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku