Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 27-2014
(11)  Patent Number  288626 
(21)  Application Number  27-2014 
(22)  Application Date  11.04.2014 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  08.01.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.11.2015 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  26.11.2018 
(51)  International Patent Classification  F03D 3/06   
(54)  Title  Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami 
(57)  Abstract  Veterná turbína pozostáva z hlavného hriadeľa (9) uloženého horizontálne v ložiskách (26) a (27), ktoré sú upevnené na opornej konštrukcii (3). Na hlavnom hriadeli (9) je upevnená sústava ramien (4), v ktorých sú horizontálne uložené hriadele (10) s otočnými záberovými plochami (8). Otočné plochy (8) určené na zachytávanie prúdu vetra (13) sú prostredníctvom otočných ramien (4) prepojené na hlavný hriadeľ (9), ktorý slúži aj na odvod energie vetra z turbíny. Každý z hriadeľov (10) je vybavený reťazovým ozubeným kolesom (6) spojeným reťazou (7) s centrálnym ozubeným kolesom (5), ktoré je staticky fixované k opornej konštrukcii (3), pričom je uložené na ložisku (29) osadenom na pevnom dutom čape (28), ktorý je upevnený na opornej konštrukcii (3). Stredom dutého čapu (28) prechádza voľne a súosovo hlavný hriadeľ (9). Rám opornej konštrukcie (3) je ukotvený na otočnom podstavci (1). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Jedlička Kristal, Ing.; Krajinská 46, 921 01 Piešťany; SK 
(72)  Inventor(s)  Jedlička Kristal, Ing.; Krajinská 46, 921 01 Piešťany; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  11.04.2023 
   Patent in Force maximum until  11.04.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.11.2015 11/2015 BA9A
2 Udelené patenty 08.01.2019 1/2019 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.02.2019 2/2019 QA4A
 
PP 27-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.05.2014 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.07.2014 58,00 EUR
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 21.03.2018 33,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.10.2018 146,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 27-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 21.12.2018 124,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 09.04.2019 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 08.04.2020 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 08.04.2021 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 12.04.2022 82,75 EUR 9
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 05.09.2022 82,75 EUR 9

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 27-2014
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu - FAX 11.04.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
všeobecný referátnik 24.04.2014 Type Sent document
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.05.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 02.05.2014 Type Delivered
Obrázok k anotácii 02.05.2014 Type Delivered
Opis 02.05.2014 Type Delivered
Patentové nároky 02.05.2014 Type Delivered
Výkresy 02.05.2014 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 15.05.2014 Type Sent document
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.05.2014 Type Payment
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.06.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 01.07.2014 Type Sent document
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.07.2014 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 08.07.2015 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.07.2015 Type Internal Letter
správa o rešerši 06.11.2017 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.11.2017 Type Sent document
záznam o rokovaní 06.12.2017 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 19.02.2018 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 01.03.2018 Type Delivered
Anotácia 01.03.2018 Type Delivered
Opis 01.03.2018 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2 06.03.2018 Type Sent document
Žiadosť o pokračovanie v konaní 09.03.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 09.03.2018 Type Delivered
Opis 09.03.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.03.2018 Type Delivered
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 23.03.2018 Type Payment
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 11.04.2018 Type Sent document
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 10.05.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.07.2018 Type Delivered
Opis 13.07.2018 Type Delivered
Sprievodný list 13.07.2018 Type Delivered
pokyn na udelenie 23.07.2018 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.08.2018 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 03.10.2018 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 17.10.2018 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.12.2018 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 10.01.2019 Type Sent document
Ponuka licencie 21.01.2019 Type Delivered
Ponuka licencie 21.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 21.01.2019 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 29.01.2019 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 02.05.2022 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote 07.09.2022 Type Sent document
PP 27-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku