Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 27-2014
(11)  Patent Number  288626 
(21)  Application Number  27-2014 
(22)  Application Date  11.04.2014 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  08.01.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.11.2015 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  26.11.2018 
(51)  International Patent Classification  F03D 3/06   
(54)  Title  Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami 
(57)  Abstract  Veterná turbína pozostáva z hlavného hriadeľa (9) uloženého horizontálne v ložiskách (26) a (27), ktoré sú upevnené na opornej konštrukcii (3). Na hlavnom hriadeli (9) je upevnená sústava ramien (4), v ktorých sú horizontálne uložené hriadele (10) s otočnými záberovými plochami (8). Otočné plochy (8) určené na zachytávanie prúdu vetra (13) sú prostredníctvom otočných ramien (4) prepojené na hlavný hriadeľ (9), ktorý slúži aj na odvod energie vetra z turbíny. Každý z hriadeľov (10) je vybavený reťazovým ozubeným kolesom (6) spojeným reťazou (7) s centrálnym ozubeným kolesom (5), ktoré je staticky fixované k opornej konštrukcii (3), pričom je uložené na ložisku (29) osadenom na pevnom dutom čape (28), ktorý je upevnený na opornej konštrukcii (3). Stredom dutého čapu (28) prechádza voľne a súosovo hlavný hriadeľ (9). Rám opornej konštrukcie (3) je ukotvený na otočnom podstavci (1). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Jedlička Kristal, Ing.; Krajinská 46, 921 01 Piešťany; SK 
(72)  Inventor(s)  Jedlička Kristal, Ing.; Krajinská 46, 921 01 Piešťany; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  11.04.2022 
   Patent in Force maximum until  11.04.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.11.2015 11/2015 BA9A
2 Udelené patenty 08.01.2019 01/2019 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.02.2019 02/2019 QA4A
 
PP 27-2014
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 21.12.2018 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 09.04.2019 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 08.04.2020 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 08.04.2021 8 74,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 27-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu - FAX 11.04.2014 Type Delivered
2 všeobecný referátnik 24.04.2014 Type Sent document
3 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.05.2014 Type Delivered
3a Opis 02.05.2014 Type Delivered
3b Patentové nároky 02.05.2014 Type Delivered
3c Anotácia 02.05.2014 Type Delivered
3d Obrázok k anotácii 02.05.2014 Type Delivered
3e Výkresy 02.05.2014 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 15.05.2014 Type Sent document
5 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.05.2014 Type Payment
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.06.2014 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 01.07.2014 Type Sent document
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.07.2014 Type Payment
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.07.2015 Type Internal Letter
10 pokyn na zverejnenie PP 08.07.2015 Type Internal Letter
11 správa o rešerši 06.11.2017 Type Internal Letter
12 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.11.2017 Type Sent document
13 záznam o rokovaní 06.12.2017 Type Internal Letter
14 záznam o vykonaní úplného prieskumu 19.02.2018 Type Internal Letter
15 rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2 06.03.2018 Type Sent document
16 Odpoveď na správu úradu 01.03.2018 Type Delivered
16a Anotácia 01.03.2018 Type Delivered
16b Opis 01.03.2018 Type Delivered
17 Žiadosť o pokračovanie v konaní 09.03.2018 Type Delivered
17a Príloha inde neuvedená 09.03.2018 Type Delivered
17b Opis 09.03.2018 Type Delivered
17c Anotácia 09.03.2018 Type Delivered
19 40 Poplatok za pokračovanie v konaní 23.03.2018 Type Payment
20 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 11.04.2018 Type Sent document
21 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 10.05.2018 Type Sent document
22 Odpoveď na správu úradu 13.07.2018 Type Delivered
22a Sprievodný list 13.07.2018 Type Delivered
22b Opis 13.07.2018 Type Delivered
24 pokyn na udelenie 23.07.2018 Type Internal Letter
25 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.08.2018 Type Sent document
26 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 03.10.2018 Type Payment
27 rozhodnutie o udelení patentu 17.10.2018 Type Sent document
28 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.12.2018 Type Sent document
29 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 10.01.2019 Type Sent document
30 Ponuka licencie 21.01.2019 Type Delivered
30a Sprievodný list 21.01.2019 Type Delivered
30b Ponuka licencie 21.01.2019 Type Delivered
31 oznámenie o zápise ponuky licencie 29.01.2019 Type Sent document
PP 27-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku