Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 268-2004
(11)  Číslo patentu  288076 
(21)  Číslo prihlášky  268-2004 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.01.2003 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10/035 785 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.01.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.04.2005 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  22.04.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 65/08   
(54)  Názov  Spôsob úpravy kalu v membránovom biologickom reaktore 
(57)  Anotácia  Spôsob úpravy kalu v membránovom biologickom reaktore spočíva v tom, že zahŕňa: (i) pridanie k aktivovanému kalu aspoň jedného katiónového polyméru rozpustného vo vode za vytvorenia zmesi vody a koagulovaných a flokulovaných suspendovaných tuhých látok a (ii) oddelenie klarifikovanej vody od mikroorganizmov a od koagulovaných a flokulovaných tuhých látok filtráciou ultrafiltračnou alebo mikrofiltračnou membránou. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NALCO COMPANY; 1601 Diehl Road, Naperville, IL; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Collins John H.; 389 Meadowlark Road, Bloomingdale, IL; US;
Salmen Kristine S.; 23W042 Kings Court, Glen Ellyn, IL; US;
Musale Deepak A.; 3240 Havenhill Drive, Aurora, IL 60504; US;
Yoon Seong-Hoou; 31603 Village Green Blvd., Warrenville, IL; US;
Ward William J.; 23W305 Edgewood Court, Glen Ellyn, IL; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US03/00301 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO03/57351 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.01.2023 
   Maximálna platnosť do  06.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.04.2005 04/2005 BA9A
2 Udelené patenty 03.05.2013 05/2013 FG4A
 
PP 268-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.05.2013 11 1 242,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 05.12.2013 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 05.12.2014 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 04.12.2015 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 05.12.2016 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 27.11.2017 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 29.11.2018 17 464,50 EUR
8 65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 28.11.2019 18 531,00 EUR
9 66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 24.11.2020 19 597,00 EUR
10 67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 24.11.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 268-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu - FAX 30.06.2004 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.07.2004 Typ Doručené
2a Podklady v pôvodnom jazyku 02.07.2004 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2004 Typ Platba
4 správa o nedostatkoch podania 12.07.2004 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.09.2004 Typ Doručené
6 Žiadosť o opravu 29.10.2004 Typ Doručené
7 Slovenské podklady 29.10.2004 Typ Doručené
7a Opis 29.10.2004 Typ Doručené
7b Patentové nároky 29.10.2004 Typ Doručené
7c Anotácia 29.10.2004 Typ Doručené
7d Plná moc 29.10.2004 Typ Doručené
7e Doplnenie materiálov 29.10.2004 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie PP 03.11.2004 Typ Interné listy
9 Žiadosť o úplný prieskum - FAX 29.12.2004 Typ Doručené
10 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.12.2004 Typ Doručené
11 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.01.2005 Typ Platba
12 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.01.2005 Typ Doručené
13 vnútrospisový list 09.06.2009 Typ Interné listy
14 správa o rešerši 22.09.2011 Typ Interné listy
15 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 23.09.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.11.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.01.2012 Typ Doručené
18 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.02.2012 Typ Platba
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.03.2012 Typ Doručené
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.04.2012 Typ Platba
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2012 Typ Doručené
22 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.06.2012 Typ Platba
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.07.2012 Typ Doručené
24 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.08.2012 Typ Platba
25 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.09.2012 Typ Doručené
26 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.10.2012 Typ Platba
27 Odpoveď na správu úradu 27.11.2012 Typ Doručené
27a Patentové nároky 27.11.2012 Typ Doručené
28 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 04.12.2012 Typ Odoslané
29 Odpoveď na správu úradu 05.02.2013 Typ Doručené
29a Opis 05.02.2013 Typ Doručené
29b Patentové nároky 05.02.2013 Typ Doručené
29c Anotácia 05.02.2013 Typ Doručené
29d Výkresy 05.02.2013 Typ Doručené
30 záznam o vykonaní úplného prieskumu 08.02.2013 Typ Interné listy
31 pokyn na udelenie 08.02.2013 Typ Interné listy
32 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 25.02.2013 Typ Odoslané
33 Oznámenie k poplatkom 08.03.2013 Typ Doručené
34 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.03.2013 Typ Platba
35 rozhodnutie o udelení patentu 20.03.2013 Typ Odoslané
36 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 29.04.2013 Typ Odoslané
PP 268-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku