Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 24-2018
(11)  Patent Number  288605 
(21)  Application Number  24-2018 
(22)  Application Date  27.05.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.10.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.06.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  09.08.2018 
(51)  International Patent Classification  B60R 21/02  B60R 22/00  B60R 19/00   
(54)  Title  Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave 
(57)  Abstract  Bezpečnostný systém má riadiacu jednotku (1), ktorá je napojená na riadiacu jednotku vozidla a je prepojená so zariadením (2) na zistenie a vyhodnotenie kolízie. Riadiaca jednotka (1) je prepojená s prednými vonkajšími airbagmi (3), so systémom (4) spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies, s vnútornými prednými airbagmi (5), so systémom (6) záchrany, s vonkajšími bočnými airbagmi (7) a vonkajšími zadnými airbagmi (8). Bezpečnostný systém obsahuje vnútri dopravného prostriedku vnútorné bočné airbagy (9) a vnútorné zadné airbagy (10), zariadenie (11) na posunutie volantu a palubnej dosky, kameru (12) a zariadenie (13) na varovanie. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Matula Peter, Ing.; Na hlinách 21, 917 01 Trnava; SK 
(72)  Inventor(s)  Matula Peter, Ing.; Na hlinách 21, 917 01 Trnava; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  92-2015 
   Patent in Force minimum until  27.05.2023 
   Patent in Force maximum until  27.05.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 6/2018 BA9A
2 Udelené patenty 01.10.2018 10/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.09.2018 9/2018 QA4A
 
PP 24-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.04.2018 58,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.04.2018 15,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.07.2018 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 24-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.07.2018 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 21.05.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 15.05.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 17.05.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 18.05.2022 149,00 EUR 8 02.08.2022 74,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 24-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.04.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 11.04.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.04.2018 Type Delivered
Sprievodný list 11.04.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.04.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 13.04.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.04.2018 Type Delivered
Oznámenie k poplatkom 17.04.2018 Type Delivered
Sprievodný list 17.04.2018 Type Delivered
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.04.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.04.2018 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.05.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 09.05.2018 Type Delivered
Anotácia 09.05.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 09.05.2018 Type Delivered
Opis 09.05.2018 Type Delivered
Patentové nároky 09.05.2018 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 10.05.2018 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 10.05.2018 Type Internal Letter
správa o rešerši 21.05.2018 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 21.05.2018 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 21.05.2018 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 01.06.2018 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.07.2018 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 06.07.2018 Type Sent document
rozhodnutie o udelení patentu 09.07.2018 Type Sent document
Ponuka licencie 17.07.2018 Type Delivered
Plná moc 17.07.2018 Type Delivered
Sprievodný list 17.07.2018 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 20.07.2018 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 20.09.2018 Type Sent document
Žiadosť o určenie 03.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
Sprievodný list 03.02.2020 Type Delivered
Žiadosť o určenie 06.02.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 17.02.2020 Type Sent document
výzva na doplnenie žiadosti o určenie 17.02.2020 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení určovacieho konania (nezaplatenie poplatku) 08.04.2020 Type Sent document
Oznámenie 11.05.2022 Type Delivered
Sprievodný list 11.05.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 13.05.2022 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 12.07.2022 Type Sent document
PP 24-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku