Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 24-2018
(11)  Patent Number  288605 
(21)  Application Number  24-2018 
(22)  Application Date  27.05.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.10.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.06.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  09.08.2018 
(51)  International Patent Classification  B60R 21/02  B60R 22/00  B60R 19/00   
(54)  Title  Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave 
(57)  Abstract  Bezpečnostný systém má riadiacu jednotku (1), ktorá je napojená na riadiacu jednotku vozidla a je prepojená so zariadením (2) na zistenie a vyhodnotenie kolízie. Riadiaca jednotka (1) je prepojená s prednými vonkajšími airbagmi (3), so systémom (4) spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies, s vnútornými prednými airbagmi (5), so systémom (6) záchrany, s vonkajšími bočnými airbagmi (7) a vonkajšími zadnými airbagmi (8). Bezpečnostný systém obsahuje vnútri dopravného prostriedku vnútorné bočné airbagy (9) a vnútorné zadné airbagy (10), zariadenie (11) na posunutie volantu a palubnej dosky, kameru (12) a zariadenie (13) na varovanie. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Matula Peter, Ing.; Na hlinách 21, 917 01 Trnava; SK 
(72)  Inventor(s)  Matula Peter, Ing.; Na hlinách 21, 917 01 Trnava; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  92-2015 
   Patent in Force minimum until  27.05.2022 
   Patent in Force maximum until  27.05.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 06/2018 BA9A
2 Udelené patenty 01.10.2018 10/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.09.2018 09/2018 QA4A
 
PP 24-2018
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.07.2018 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 21.05.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 15.05.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 17.05.2021 7 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 24-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.04.2018 Type Delivered
1a Sprievodný list 11.04.2018 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 11.04.2018 Type Delivered
1c Plná moc 11.04.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 13.04.2018 Type Delivered
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.04.2018 Type Delivered
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.04.2018 Type Payment
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.04.2018 Type Payment
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.04.2018 Type Delivered
6a Sprievodný list 17.04.2018 Type Delivered
6b Oznámenie k poplatkom 17.04.2018 Type Delivered
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.05.2018 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 09.05.2018 Type Delivered
8a Opis 09.05.2018 Type Delivered
8b Patentové nároky 09.05.2018 Type Delivered
8c Obrázok k anotácii 09.05.2018 Type Delivered
8d Anotácia 09.05.2018 Type Delivered
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 10.05.2018 Type Internal Letter
10 pokyn na zverejnenie PP 10.05.2018 Type Internal Letter
11 správa o rešerši 21.05.2018 Type Internal Letter
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 21.05.2018 Type Internal Letter
13 pokyn na udelenie 21.05.2018 Type Internal Letter
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 01.06.2018 Type Sent document
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.07.2018 Type Payment
16 rozhodnutie o udelení patentu 06.07.2018 Type Sent document
17 rozhodnutie o udelení patentu 09.07.2018 Type Sent document
18 Ponuka licencie 17.07.2018 Type Delivered
18a Sprievodný list 17.07.2018 Type Delivered
18b Plná moc 17.07.2018 Type Delivered
19 oznámenie o zápise ponuky licencie 20.07.2018 Type Sent document
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 20.09.2018 Type Sent document
21 Žiadosť o určenie 03.02.2020 Type Delivered
21a Sprievodný list 03.02.2020 Type Delivered
21b Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
21c Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
21d Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
21e Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
21f Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
21g Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
21h Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Type Delivered
22 Žiadosť o určenie 06.02.2020 Type Delivered
23 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 17.02.2020 Type Sent document
24 vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 17.02.2020 Type Sent document
25 rozhodnutie o zastavení určovacieho konania (nezaplatenie poplatku) 08.04.2020 Type Sent document
PP 24-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku