Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 24-2018
(11)  Číslo patentu  288605 
(21)  Číslo prihlášky  24-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.05.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 21/02  B60R 22/00  B60R 19/00   
(54)  Názov  Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave 
(57)  Anotácia  Bezpečnostný systém má riadiacu jednotku (1), ktorá je napojená na riadiacu jednotku vozidla a je prepojená so zariadením (2) na zistenie a vyhodnotenie kolízie. Riadiaca jednotka (1) je prepojená s prednými vonkajšími airbagmi (3), so systémom (4) spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies, s vnútornými prednými airbagmi (5), so systémom (6) záchrany, s vonkajšími bočnými airbagmi (7) a vonkajšími zadnými airbagmi (8). Bezpečnostný systém obsahuje vnútri dopravného prostriedku vnútorné bočné airbagy (9) a vnútorné zadné airbagy (10), zariadenie (11) na posunutie volantu a palubnej dosky, kameru (12) a zariadenie (13) na varovanie. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Matula Peter, Ing.; Na hlinách 21, 917 01 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matula Peter, Ing.; Na hlinách 21, 917 01 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  92-2015 
   Minimálna platnosť do  27.05.2022 
   Maximálna platnosť do  27.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 6/2018 BA9A
2 Udelené patenty 01.10.2018 10/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.09.2018 9/2018 QA4A
 
PP 24-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.04.2018 58,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.04.2018 15,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.07.2018 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 24-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.07.2018 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 21.05.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 15.05.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 17.05.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 24-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.04.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.04.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 13.04.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.04.2018 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 17.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.04.2018 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.04.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.04.2018 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.05.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.05.2018 Typ Doručené
Anotácia 09.05.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 09.05.2018 Typ Doručené
Opis 09.05.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 09.05.2018 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 10.05.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 10.05.2018 Typ Interné listy
správa o rešerši 21.05.2018 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 21.05.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 21.05.2018 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 01.06.2018 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.07.2018 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 06.07.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o udelení patentu 09.07.2018 Typ Odoslané
Ponuka licencie 17.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.07.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 20.07.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 20.09.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o určenie 03.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 03.02.2020 Typ Doručené
Žiadosť o určenie 06.02.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 17.02.2020 Typ Odoslané
výzva na doplnenie žiadosti o určenie 17.02.2020 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení určovacieho konania (nezaplatenie poplatku) 08.04.2020 Typ Odoslané
Oznámenie 11.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.05.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.05.2022 Typ Odoslané
PP 24-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku