Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 24-2009
(11)  Patent Number  288373 
(21)  Application Number  24-2009 
(22)  Application Date  03.04.2009 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.07.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.01.2011 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  08.06.2016 
(51)  International Patent Classification  E04G 17/06   
(54)  Title  Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného debnenia 
(57)  Abstract  Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia, ktorý pozostáva z dištančnej spojky, ktorej jeden koniec je zasunutý do pravouhlého profilu a zvarený zvarovým spojom A. Druhý koniec dištančnej spojky je spojený zámkový spojom B, ktorý tvorí profil a zámková strana dištančnej spojky. Dištančný zámok je zhotovený výhodne z ocele. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VST BUILDING TECHNOLOGIES AG; Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsdorf; AT 
(72)  Inventor(s)  Müler Michael, Mag Dr.; Hauptplatz 1, 2332 Hennersdorf; AT 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent  03.04.2022 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  03.04.2022 
   Patent in Force maximum until  03.04.2029 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2011 1/2011 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.02.2016 2/2016 GB9A
3 Udelené patenty 01.07.2016 7/2016 FG4A
4 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
PP 24-2009
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.04.2009 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.04.2009 53,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.09.2015 27,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2015 27,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.04.2016 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 24-2009
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 07.09.2016 645,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 24.03.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 16.02.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 19.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 10.03.2020 265,50 EUR 12
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 25.03.2020 265,50 EUR 12 19.05.2020 265,50 EUR
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 16.03.2021 298,50 EUR 13

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 24-2009
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.04.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 03.04.2009 Type Delivered
Opis 03.04.2009 Type Delivered
Patentové nároky 03.04.2009 Type Delivered
Plná moc 03.04.2009 Type Delivered
Výkresy 03.04.2009 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.04.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.04.2009 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.04.2009 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.09.2010 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 23.09.2010 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 20.10.2010 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.10.2010 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis prevodu 28.07.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 28.07.2015 Type Delivered
Plná moc 28.07.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.08.2015 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 14.08.2015 Type Sent document
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2015 Type Payment
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 22.10.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 02.11.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 02.11.2015 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 02.11.2015 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2015 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2016 Type Sent document
správa o rešerši 18.02.2016 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 18.02.2016 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 18.02.2016 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.04.2016 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 26.04.2016 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 05.05.2016 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 06.07.2016 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 12.05.2020 Type Sent document
vnútrospisový list 14.05.2020 Type Internal Letter
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Type Sent document
PP 24-2009
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
3 Prevod prihlasovatela 12.01.2016 VST BUILDING TECHNOLOGIES AG VST VERBUNDSCHALUNGSTECHNIK s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.01.2016 CLC advokátska kancelária s.r.o. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2016 CLC advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku