Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 23-2016
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  23-2016 
(22)  Application Date  26.02.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.09.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  E05C 1/08   
(54)  Title  Tlačno-ťažný istiaci mechanizmus 
(57)  Abstract  Tlačno-ťažný istiaci mechanizmus pozostáva z tela (1), ktoré má otvory pre piest (2), západku (3), lanko (5), čap (4), tlačnú pružinu piesta (7) a tlačnú pružinu západky (6). Poloha všetkých súčiastok je zaistená čapom (4), ktorý slúži aj ako trecia plocha pre lanko (5). Pohyblivým súčiastkam kladie odpor tlačná pružina západky (6) a tlačná pružina piesta (7). Piest (2) a západka (3) sú spojené lankom (5). Piest (2) má výrez pre lanko (5). Jednosmerná zábrana (9) prechádza cez západku (3). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Voronič Maroš; Masarykova 94, 071 01 Michalovce 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Voronič Maroš; Masarykova 94, 071 01 Michalovce 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.09.2017 9/2017 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 24.02.2021 4/2021 FB9A
 
PP 23-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.03.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.04.2016 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 23-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 23-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.02.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Opis 26.02.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 26.02.2016 Type Delivered
1c Anotácia 26.02.2016 Type Delivered
1d Výkresy 26.02.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.03.2016 Type Sent document
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.03.2016 Type Payment
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 12.04.2016 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 25.04.2016 Type Delivered
5a Opis 25.04.2016 Type Delivered
5b Patentové nároky 25.04.2016 Type Delivered
5c Anotácia 25.04.2016 Type Delivered
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.04.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
6a Oznámenie k poplatkom 26.04.2016 Type Delivered
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.04.2016 Type Payment
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.06.2017 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie PP 06.06.2017 Type Internal Letter
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 15.10.2020 Type Sent document
11 správa o rešerši 13.10.2020 Type Internal Letter
12 rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2 08.01.2021 Type Sent document
PP 23-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku