Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 23-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  23-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.02.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05C 1/08   
(54)  Názov  Tlačno-ťažný istiaci mechanizmus 
(57)  Anotácia  Tlačno-ťažný istiaci mechanizmus pozostáva z tela (1), ktoré má otvory pre piest (2), západku (3), lanko (5), čap (4), tlačnú pružinu piesta (7) a tlačnú pružinu západky (6). Poloha všetkých súčiastok je zaistená čapom (4), ktorý slúži aj ako trecia plocha pre lanko (5). Pohyblivým súčiastkam kladie odpor tlačná pružina západky (6) a tlačná pružina piesta (7). Piest (2) a západka (3) sú spojené lankom (5). Piest (2) má výrez pre lanko (5). Jednosmerná zábrana (9) prechádza cez západku (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Voronič Maroš; Masarykova 94, 071 01 Michalovce 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Voronič Maroš; Masarykova 94, 071 01 Michalovce 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.09.2017 9/2017 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 24.02.2021 4/2021 FB9A
 
PP 23-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.03.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.04.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 23-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 23-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 26.02.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 26.02.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 26.02.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 26.02.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.03.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.03.2016 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 12.04.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.04.2016 Typ Doručené
5a Opis 25.04.2016 Typ Doručené
5b Patentové nároky 25.04.2016 Typ Doručené
5c Anotácia 25.04.2016 Typ Doručené
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.04.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
6a Oznámenie k poplatkom 26.04.2016 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.04.2016 Typ Platba
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.06.2017 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 06.06.2017 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 15.10.2020 Typ Odoslané
11 správa o rešerši 13.10.2020 Typ Interné listy
12 rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2 08.01.2021 Typ Odoslané
PP 23-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku