Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 21-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  21-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 1/02  C12N 5/076   
(54)  Názov  Médium na uchovávanie spermií hydiny, spôsob jeho prípravy a použitie 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 609/2, Nitra 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Slanina Tomáš, Ing., PhD.; Babindol 16, 951 53 Babindol; SK;
Miškeje Michal, Ing., PhD.; Inovecká 38, 949 01 Nitra 1; SK;
Massányi Peter, prof. MVDr., DrSc.; Panská dolina 70, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  70-2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 21-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 22.03.2022 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.03.2022 59,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 31.03.2022 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.09.2022 59,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 21-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 21-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie správneho poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 25.02.2022 Typ Doručené
Opis 25.02.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 25.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.02.2022 Typ Doručené
Výkresy 25.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 25.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 21.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Doručené
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 21.03.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 02.05.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 05.09.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vrátenie poplatku 05.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 09.09.2022 Typ Odoslané
PP 21-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku