Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 21-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  21-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06N 3/00   
(54)  Názov  Spôsob stanovenia rýchlosti uvoľňovania tepla 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Rantuch Peter, doc. Ing., PhD.; Stred 50/28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Nečas Aleš, Ing.; Gen. M. R. Štefánika 5, 922 03 Vrbové; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 21-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 21-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.03.2021 Typ Doručené
1b Patentové nároky 30.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
1d Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.03.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.03.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 06.04.2021 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.04.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 09.04.2021 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 09.04.2021 Typ Odoslané
6 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 15.04.2021 Typ Platba
7 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 15.04.2021 Typ Platba
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.04.2021 Typ Platba
9 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.04.2021 Typ Platba
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.04.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 20.04.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.04.2021 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 04.05.2021 Typ Odoslané
PP 21-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku