Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 21-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  21-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.02.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 33/36   
(54)  Názov  Valivé teliesko so špeciálnou geometriou pre súdkové ložiská 
(57)  Anotácia  Valivé teliesko so špeciálnou geometriou pre súdkové ložiská je riešené tak, že geometria valivej plochy valivého telieska je logaritmickou krivkou s parametrickými rovnicami, kde t je premenná, lT je maximálna dĺžka valivého telieska, dT je maximálny priemer valivého telieska, Re je rádius obežnej dráhy vonkajšieho ložiskového krúžku a dlog je parameter úbytku logaritmického profilu valivého telieska. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šteininger Ján, Ing., PhD.; Nová Bystrica 752, 023 05 Nová Bystrica; SK;
Hrček Slavomír, doc. Ing., PhD.; Trenčianska 2, 010 08 Žilina 8; SK;
Kohár Róbert, doc. Ing., PhD.; Povina 402, 023 33 Povina; SK;
Belorit Michal, Ing.; Ústredie 917, 029 57 Oravská Lesná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2020 9/2020 BA9A
 
PP 21-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.03.2019 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.12.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 21-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 21-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 21.02.2019 Typ Doručené
1b Opis 21.02.2019 Typ Doručené
1c Patentové nároky 21.02.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 21.02.2019 Typ Doručené
1e Anotácia 21.02.2019 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 21.02.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.02.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.03.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.06.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 18.06.2020 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
6a Sprievodný list 07.12.2021 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.12.2021 Typ Platba
PP 21-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku