Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 20-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  20-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C05F 1/00   
(54)  Názov  Hydrolyzáty druhotných surovín obsahujúcich keratín, spôsob ich prípravy a použitie 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 20-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 20-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 26.03.2021 Typ Doručené
1b Patentové nároky 26.03.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 26.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.04.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.04.2021 Typ Platba
5 Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 15.04.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.04.2021 Typ Doručené
7 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 22.04.2021 Typ Platba
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 18.05.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 09.06.2021 Typ Doručené
9a Opis 09.06.2021 Typ Doručené
9b Patentové nároky 09.06.2021 Typ Doručené
9c Anotácia 09.06.2021 Typ Doručené
10 správa o rešerši 13.10.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 13.10.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 14.10.2021 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 15.10.2021 Typ Odoslané
PP 20-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku