Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 20-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  20-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05H 1/00   
(54)  Názov  Zapojenie stabilizácie vysokovýkonného impulzného výboja pulzného plazmového generátora pre magnetrónové naprašovanie 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sýkora Roman, Ing.; Vančurova 20, 917 01 Trnava 1; SK;
Bohovičová Jana, Ing., PhD.; Budovateľská 10, 919 26 Zavar; SK;
Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD.; Budovateľská 33, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK;
Meško Marcel, Ing., Ph.D.; Mládeže 363/101, 013 41 Dolný Hričov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 20-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 20-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 10.03.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 10.03.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 10.03.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 10.03.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 10.03.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.03.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.03.2020 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.03.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.03.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 16.03.2020 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.03.2020 Typ Platba
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 24.03.2020 Typ Platba
7 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.04.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 20.04.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
8 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 04.05.2021 Typ Odoslané
PP 20-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku