Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 18-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  18-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A42B 3/00   
(54)  Názov  Ušný usmerňovač 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Voroničová Adriana; Masarykova 94, 071 01 Michalovce 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Voroničová Adriana; Masarykova 94, 071 01 Michalovce 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 18-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 18-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.03.2021 Typ Doručené
1b Patentové nároky 23.03.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 23.03.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 23.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 31.03.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.04.2021 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 12.04.2021 Typ Odoslané
PP 18-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku