Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 172-2000
(11)  Číslo patentu  283743 
(21)  Číslo prihlášky  172-2000 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.02.2000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.12.2003 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.09.2001 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  01.12.2003 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01B 3/00  F02B 75/26   
(54)  Názov  Mechanizmus piestového stroja 
(57)  Anotácia  Piestový stroj, pri ktorom je kľukový mechanizmus, resp. mechanizmus so šikmou doskou, resp. prevodové zariadenie na princípe prevodovky s nutačným kolesom nahradené mechanizmom s kolísavou nerotujúcou doskou s prevodom. Na doske (8) otočne uloženej na zalomenej časti (2) hriadeľa (1) je pohyblivo uložený prevodový ozubený veniec (20), ktorý je v trvalom zábere s ozubeným kolesom (21) prevodového hriadeľa (22), uloženého otočne v skrini (5). Spojenie dosky (8) s piestmi (13) je realizované prostredníctvom ojníc (11), uložených obojstranne v piestnych guľových kĺboch (10) a doskových guľových kĺboch (12). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Moyzesova 20, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fitz Pavel, Ing., PhD.; Hlinská 32, 010 01 Žilina; SK;
Isteník Rastislav, doc. Ing., PhD.; Porúbka 156, 010 07 Žilina; SK;
Kukuča Pavol, prof. Ing., PhD.; Daniela Dlabača 2, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  07.02.2012 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.02.2012 
   Maximálna platnosť do  07.02.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 11.09.2001 09/2001 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2003 12/2003 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 05.11.2012 11/2012 MM4A
 
PP 172-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 07.11.2003 5 5 000,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 22.12.2004 6 1 900,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 13.01.2006 7 2 100,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 06.02.2007 8 2 700,00 SKK
5 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.01.2008 9 3 500,00 SKK
6 30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 19.02.2008 9 1 500,00 SKK
7 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 02.02.2009 10 199,00 EUR
8 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 22.01.2010 11 232,00 EUR
9 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 01.02.2011 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 172-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 07.02.2000 Typ Doručené
2 Podklady v pôvodnom jazyku 07.02.2000 Typ Doručené
3 Opis 07.02.2000 Typ Doručené
4 Patentové nároky 07.02.2000 Typ Doručené
5 Výkresy 07.02.2000 Typ Doručené
6 Anotácia 07.02.2000 Typ Doručené
7 Obrázok k anotácii 07.02.2000 Typ Doručené
8 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.03.2000 Typ Platba
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2000 Typ Doručené
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.07.2000 Typ Platba
11 pokyn na zverejnenie PP 02.05.2001 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 18.12.2001 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 10.01.2002 Typ Odoslané
14 Žiadosť o informáciu 21.01.2002 Typ Doručené
15 Preprac. podklady - sprievodný list 11.03.2002 Typ Doručené
15a Opis 11.03.2002 Typ Doručené
15b Patentové nároky 11.03.2002 Typ Doručené
15c Anotácia 11.03.2002 Typ Doručené
15d Obrázok k anotácii 11.03.2002 Typ Doručené
15e Výkresy 11.03.2002 Typ Doručené
16 pokyn na udelenie 13.05.2003 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.09.2003 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 15.10.2003 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 24.10.2003 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 09.01.2004 Typ Odoslané
21 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 06.02.2008 Typ Odoslané
PP 172-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku