Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 17-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  17-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 13/06  F23B 20/00   
(54)  Názov  Krabica zatepľovacieho/zadymovacieho prenosného ohniska a zatepľovacie/zadymovacie prenosné ohnisko 
(57)  Anotácia  Zatepľovacie/zadymovacie prenosné ohnisko (8) pozostáva z krabice (6) zatepľovacieho/zadymovacieho prenosného ohniska, ktorá je vyplnená zatepľovacou/zadymovacou ohniskovou náplňou (7). Krabica zatepľovacieho/zadymovacieho prenosného ohniska pozostáva z vertikálne orientovaného plášťa (1) s dnom (2) z lepenky alebo lisovaného hrubého papiera alebo drevenej dyhy, pričom plášť (1) a/alebo dno (2) majú sústavy prieduchov (4), pričom plášť (1) je na vrchu otvorený alebo je zakrytý vrchnákom (10) z lepenky alebo lisovaného hrubého papiera alebo drevenej dyhy s prípadným obsahom škrobu. Na dno (2) vertikálne nadväzuje komín (3) z lepenky alebo lisovaného hrubého papiera alebo drevenej dyhy so sústavou prieduchov (4). Zatepľovacia/zadymovacia ohnisková náplň (7) pozostáva z peliet a/alebo brikiet. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Víchová Kamila, Ing., PhD.; Slivková 2650/10, 821 05 Bratislava; SK;
Guláš Pavel, Ing.; Kutuzovova 4, 920 01 Pezinok; SK;
Kovačková Zuzana, Ing.; Koceľova 15 , 036 01 Martin; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Víchová Kamila, Ing., PhD.; Slivková 2650/10, 821 05 Bratislava; SK;
Guláš Pavel, Ing.; Kutuzovova 4, 920 01 Pezinok; SK;
Kovačková Zuzana, Ing.; Koceľova 15 , 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2019 10/2019 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 17-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 17-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.03.2018 Typ Doručené
1a Opis 12.03.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 12.03.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 12.03.2018 Typ Doručené
1d Anotácia 12.03.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 12.03.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.03.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.03.2018 Typ Platba
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 28.03.2018 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 03.04.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 03.04.2018 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.04.2018 Typ Platba
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 06.06.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 03.07.2019 Typ Doručené
8a Opis 03.07.2019 Typ Doručené
8b Patentové nároky 03.07.2019 Typ Doručené
8c Výkresy 03.07.2019 Typ Doručené
8d Anotácia 03.07.2019 Typ Doručené
8e Obrázok k anotácii 03.07.2019 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie PP 10.07.2019 Typ Interné listy
11 Výpoveď plnej moci 02.09.2019 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 09.09.2019 Typ Odoslané
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 22.10.2020 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 18.01.2021 Typ Odoslané
PP 17-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku