Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 165-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  165-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 1/01  C07F 15/06  H01F 41/02   
(54)  Názov  Spôsob syntézy jednoretiazkového magnetu vo forme kobaltnatého komplexu 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rajnák Cyril, RNDr.; Spartakovská 18, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 165-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 165-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 30.12.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 30.12.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.12.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.01.2020 Typ Doručené
2a Opis 24.01.2020 Typ Doručené
2b Patentové nároky 24.01.2020 Typ Doručené
2c Výkresy 24.01.2020 Typ Doručené
2d Anotácia 24.01.2020 Typ Doručené
2e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 24.01.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 24.01.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.02.2020 Typ Odoslané
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.02.2020 Typ Platba
6 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.02.2020 Typ Platba
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.02.2020 Typ Doručené
7a Oznámenie k poplatkom 13.02.2020 Typ Doručené
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.02.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 19.02.2020 Typ Doručené
10 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 11.03.2020 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 06.04.2020 Typ Doručené
12 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 23.04.2020 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 17.06.2020 Typ Doručené
13a Opis 17.06.2020 Typ Doručené
13b Patentové nároky 17.06.2020 Typ Doručené
13c Výkresy 17.06.2020 Typ Doručené
13d Anotácia 17.06.2020 Typ Doručené
14 úprava prihlášky idúcej nad rámec jej pôvodného podania 24.06.2020 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 13.08.2020 Typ Doručené
15a Opis 13.08.2020 Typ Doručené
15b Patentové nároky 13.08.2020 Typ Doručené
15c Výkresy 13.08.2020 Typ Doručené
15d Anotácia 13.08.2020 Typ Doručené
16 pokyn na zverejnenie PP 07.04.2021 Typ Interné listy
PP 165-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku